RØD GLENTE ...


En Rød Glente er bare så imponerende en rovfugl som man næsten kan tænke sig og en af mine favoritter. Samtidig er den svær af komme tæt nok på til at få ordentlige billeder. Den svæver altid meget højt og spejder efter mad, som oftest er ådsler på mark og eng.

Rød GlenteRød Glente Rød Glente

Rød glente er en sjælden rovfugl i Danmark. Bestanden er dog i kraftig vækst. Mens Dansk Ornitologisk Forening i 2009 vurderede, at der var 75-80 ynglende par i Danmark, voksede bestanden til ca. 200 par i 2017.

Ynglebestanden er vurderet som sårbar på den danske rødliste. I Danmark yngler den røde glente fåtalligt, men den har været i fremgang i de seneste år og findes nu i alle landsdele. Flest glentepar yngler der i det østlige Jylland.

tekstkilde:DOF
Den røde glente har et bredt fødespektrum, men er især kendt som specialist i at finde og fortære ådsler. Derfor har fuglen en vigtig rolle som "naturens skraldemand". Men glenten er også i stand til selv at jage og dræbe sit bytte.
Ungerne fodres således især med friskfangede padder, krybdyr, mus, rotter, hareunger, småfugle, kragefugle og måger. Glenten tager de byttedyr, der er mest talrige på ynglestedet.


"når en hobby bliver en passion"
Dansk_Ornitologisk_Forening_databasen
KLIK IND I DATABASEN OG SØG INFORMATION.