GRÅSISKEN


Grønsiskenen yngler i ældre nåleskov i Skandinavien, spredt i Vest- og Centraleuropa, i de baltiske lande og Rusland og desuden mod øst i det sydøstlige Sibirien, Manchuriet og det nordlige Japan. I Danmark yngler grønsiskenen i et mindre antal, svingende med frøsætningen.

tekstkilde: DOF

Grønsisken
Grønsisken
Disse to billeder er de hidtil eneste billeder jeg har fået af Grønsisken og den var ikke særligt samarbejdsvilling, så jeg er vældig tilfreds med disse billede, trods alt.

Disse to billeder viser en hun.
Grønsiskenen yngler i ældre nåleskov i Skandinavien, spredt i Vest- og Centraleuropa, i de baltiske lande og Rusland og desuden mod øst i det sydøstlige Sibirien, Manchuriet og det nordlige Japan. I Danmark yngler grønsiskenen i et mindre antal, svingende med frøsætningen.

Gråsisken
GRÅSISKEN


"når en hobby bliver en passion"
Dansk_Ornitologisk_Forening_databasen
KLIK IND I DATABASEN OG SØG INFORMATION.